Vill du minska dina energikostnader?

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två män på tegeltak fäster solpaneler.

Har du funderingar på vad du kan göra för att minska på dina energikostnader? Robertsfors kommun tillhandahåller i samarbete med Vännäs kommun oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och föreningar som är bosatta eller verksamma i kommunen. Hit är du välkommen att ställa dina frågor om till exempel solcellsinstallationer, för och nackdelar med olika uppvärmningssystem, vad du kan göra för att minska på din energianvändning, hur olika typer av elabonnemang fungerar och vilka bidrag som finns med mera.

Kontaktuppgifter till den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Benny Jansson
E-post: Benny.jansson@vannas.se
Tel: 070-201 70 82