Samråd om upphävande av detaljplan

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Samråd om upphävande av detaljplan för del av Nybyn 18:1 och 3:9 m.fl. i Ånäset .

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för upphävande av stadsplan för del av Nybyn 18:1 och Nybyn 3:9 m fl (P1980-73).

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av byggnaden där förskolan Åkerbäret tidigare låg samt att möjliggöra för annan användning av byggnaden.

Planen handläggs enligt ett begränsat planförfarande och detta samråd är enda möjligheten att inkomma med synpunkter på upphävandet. Det innebär att planen för upphävandet kan antas direkt efter samrådet.

Planen finns tillgänglig för påseende från och med 4 april 2023 på denna sida.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS senast den 25 april 2023.