Information efter avslutad kommunstyrelse

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsfors kommuns logga på mörkgul bakgrund med mönster av sädeskorn.

Igår den 17 april sammanträdde Robertsfors kommuns kommunstyrelse där 48 punkter stod på dagordningen. Under sammanträdet beslutades det bland annat om nedanstående punkter.

Stöd till Ukraina-nätverk i Ånäset

För de Ukrainare som anvisas till Robertsfors kommun utifrån massflyktsdirektivet har kommunen färdigställt ett antal lägenheter i Ånäset. Föreningar och organisationer i Ånäset har bildat ett nätverk som arbetar med att ta emot och lotsa in Ukrainarna i lokalsamhället.

Kommunstyrelsen fattade beslut om stöd från Robertsfors kommun med 60 000 kronor för utveckling av verksamheten. Mottagare för stödet är Nysätra IF som är en part i nätverket.

Utredning idrottsplatsområde

Kommunstyrelsen fattade beslut om att gå vidare med platsförslag nummer 5  (vid Stantorsberget)  i utredningen för att etablera ett kommande idrottsområde i Robertsfors kommun.

Petra Andersin (s) och Lars Tängdén (c) ordförande, respektive vice ordförande i kommunstyrelsen är överens om att förslag nummer 5 vid Stantorsberget har de bästa förutsättningarna.

– Vi valde att gå vidare med ett förslag till placering där det finns goda möjligheter att utveckla ett framtida större idrottsområde, säger de efter att beslutet fattats.

Lokalisering Grundsärskola Robertsfors kommun

Då grundsärskolans elevantal förväntas öka behöver verksamheten flyttas från befintliga lokaler på Jenningsskolan i Robertsfors då dessa har konstaterats inte vara lämpliga för anpassning och utökning. Två förslag på lokaler, ett i Ånäset och ett i Robertsfors, har funnits. Kommunstyrelsen fattade under måndagen beslut om att återremittera ärendet till förvaltningen då mer utvecklade beslutsunderlag gällande ett alternativ i Robertsfors efterfrågades.

– Vi behöver få en långsiktig och hållbar lösning för en väldigt viktig verksamhet, därför behöver vi få ett än mer grundligt beslutsunderlag, säger Petra Andersin och Lars Tängdén.

(Från och med den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.)

Besluten träder i laga kraft efter att protokollen är justerade och anslagna.