Riksfärdtjänst eller färdtjänst i sommar

i Category: Nyheter | 1 min läsning
En bil som kör om en lastbil på E4

Funderar du på att ansöka om rätten till riksfärdtjänst under sommaren? Då är det dags att ansöka för din resa inför sommaren!

En riksfärdtjänstresa görs i två steg: först en ansökan hos kommunen (sista datum för ansökan till kommunen är 1 juni). Efter att sökande mottaget giltigt tillstånd från Robertsfors kommun gör man själv sin bokning av resa hos Riksfärdtjänsten AB. Detta bör ske 5 dagar innan avresedag för taxi(personbil) och specialfordon. Bokning av resa med tåg/flyg/buss bör ske 10 dagar innan avresedag. Riksfärdtjänsten AB försöker naturligtvis alltid att hjälpa till om det finns angelägna resor med kortare framförhållning.

Dags att förnya färdtjänsttillståndet?

För dig som har ett färdtjänsttillstånd som löper ut under juli eller början av augusti månad, behöver en ny ansökan skickas in för prövning av rätten till nytt färdtjänsttillstånd. Ansökan skickas till kommunen senast 1 juni.

Läs mer om riksfärdtjänst och färdtjänst på ”Resor, transport och besök” eller besök Riksfärdtjänsten AB.