Avstängning E4 5-6 juni

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta över omledning av E4 över Jomarksvägen.

Trafikverket meddelar att måndag 5 juni samt tisdag 6 juni kommer E4 mellan Sikeå och Gumboda stängas av och ledas om över Robertsfors, via väg 670 och väg 651.

Omledningen sker till förmån för beläggningsarbete.

Boende, hemtjänst, räddningstjänst, renhållning, post o.s.v. kommer kunna passera genom arbetsområdet med stor försiktighet under den tidsperiod väg E4 är avstängd. Boende och liknande som måste passera den berörda sträckan ombeds välja alternativa vägar i den mån som finns.

Trafikverket ber om överseende med att arbete pågår vid obekväma tider under denna tidsperiod. Arbetet kan medföra störande ljud.

Byggtrafik kommer trafikera den avstängda sträckan.