Dubbla fakturor för sophämtning för fritidshus

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Staplar med dokument

Fritidshusabonnenter har fått faktura med Två grundavgifter och två fritidsabonnemang rörande sophämtningen.

Robertsfors kommuns avfallstaxa höjs 2023-07-01, därför bryter systemet mitt i säsongen (2023-06-30) och räknar den nya taxan från 2023-07-01, och därför delas det upp på två fakturor.

Sophämtning sker från vecka 20 till vecka 42.