Eldningsförbudet har upphävts

i Category: Nyheter | 1 min läsning
eldstad med brinnande förkolnade vedklampar

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Västerbottens län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster. Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller i Robertsfors kommun.

Ladda ner MSB:s app Brandrisk ute för att hålla dig informerad om brandrisk och eventuella eldningsförbud