E4-korsningen Sikeå påverkas nu av vägbygget

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta över tillfällig körväg vid SIkeåkorsningen mot E4

Trafikverket meddelar att från och med tisdag den 15 augusti stängs väg 667, från E4 mot Sikeå hamn, av för all trafik. Vägen behöver stängas av säkerhetsskäl under arbetet med ramper och bro över E4. Väg 667 kommer att vara stängd till och med augusti 2024. Fordonstrafiken hänvisas till väg 688 för att ta sig norrut och söderut på E4 (Se kartbild).

Under samma tidsperiod kommer det inte att vara möjligt för gående eller cyklister att passera mellan den östra sidan av E4 och den nya samordningsparkeringen på den västra sidan. För att åka buss hänvisas resenärer istället till hållplats E4 Legde. Gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig till och från hållplats E4 Legde hänvisas till Gamla Kustlandsvägen som går parallellt med E4.

Karta över hur kollektivtrafiken påverkas samt mer information och kontaktuppgifter till trafikverket hittar du på Trafikverkets webplats E4, trafikplats Sikeå