Terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Säkerhetspolisen, SÄPO, har fattat beslut om att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4 på en 5-gradig skala. SÄPO gör bedömningen att det försämrade läget kommer att bestå under en längre tid.

Sverige har haft en situation med ett försämrat säkerhetsläge i kombination en höjd terrorhotnivå under en tid.

Uppmaningen från SÄPO är att det bästa vi kan göra just nu att fortsätta att leva våra liv som vanligt men vara medveten om att det finns hot mot vårt samhälle. Därför är det viktigt att ta del av information från myndigheter, vara källkritisk och inte dela obekräftad information eller sprida rykten.

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och vi samverkar tillsammans med övriga aktörer i länet. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets beredskap före, under och efter händelser både vid kriser i fredstid och vid krigssituationer.


Länkar:
Polisen – Frågor och svar om höjd terrorhotnivå
Säkerhetspolisen
Krisinformation.se
Sveriges Radio P4 Västerbotten
11313