Kommunen arbetar för en lösning vid Sikeåkorsningen

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Robertsfors kommun arbetar för att hitta en lösning på problemet för framförallt fotgängare och cyklister att ta sig mellan Sikeå och Robertsfors nu när Trafikverket, i samband med ombyggnationen av E4korsningen, stängt av väg 667 under kommande år.

Kommunen har kallat Trafikverket till ett möte nästa vecka för vidare diskussion kring trafiksituationen. Det planeras för ytterligare ett möte i början av september där även representanter från Sikeå kommer att bjudas in.

Robertsfors kommun anser att den situation som är i dagsläget inte är acceptabel.

Läs mer om hur avstängningen påverkar trafikanter på Trafikverkets projektsida.