Omledning E4 4-7 september

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med rödmarkerad väg över Robertsfors.

Trafikverket meddelar att E4 kommer att stängas och ledas om via väg 670 och 651 genom Robertsfors måndag 4 september kl.06.00 till och med torsdag 7 september kl. 21.00.

Anledningen till avstängningen är att projektet E4 Sikeå Gumboda nu går mot slutbesiktning och arbeten behöver utföras med räcken, vägmålning etc.

Boende, hemtjänst, räddningstjänst, renhållning, skolskjuts och post kommer kunna passera genom arbetsområdet med stor försiktighet under den tidsperiod E4 är avstängd. Boende med flera som behöver passera den berörda sträckan ombeds välja alternativa vägar i den mån det går.

Arbetet kan medföra störande ljud. Byggtrafik kommer trafikera den avstängda sträckan.