Viktigt för kommunen att skydda oskyddade trafikanter

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Robertsfors kommun hade ett möte med Trafikverket den 29 augusti. Kommunen hade kallat Trafikverket till mötet med anledning av ombyggnationen av trafikplats Sikeå och den situation som uppstått där oskyddade trafikanter inte kan ta sig över E4 utan att behöva ta långa omvägar eller gå eller cykla längs E4:an för att ta sig till kollektivtrafik, samhällsservice, vård eller butiker i Robertsfors.

Trafikverket meddelade vid mötet att det inte har någon lösning på problemet samt att det enligt sitt regelverk är förhindrat att finansiera till exempel en lösning med utökad kollektivtrafik.

Det var planerat för ytterligare ett möte med Trafikverket, boende i Sikeå och kommunen nästa vecka, men då Trafikverket inte kan presentera en lösning på den uppkomna situationen finns inte längre förutsättningar för att hålla ett sådant möte.

Robertsfors kommun är positiv till ombyggnationen av trafikplats Sikeå som kommer att innebära att trafiksäkerheten förbättras i området på sikt. Men kommunen anser att den situation som nu uppstått, och som drabbar de boende i Sikeå i allt för stor utsträckning och under allt för lång tidsperiod, inte är acceptabel.

För att ge de boende i Sikeå som inte har tillgång till fordon en möjlighet att ta sig till kollektivtrafik, samhällsservice och vård på ett trafiksäkert sätt. kommer därför kommunen sätta in extra turer med linje 139 mellan Robertsfors och Sikeå med en förlängd färdväg mellan Sikeå pendlarparkering och Sikeå Plåt och Smide under den period som vägbygget pågår med start från vecka 37. Kostnaden kommer att belasta Robertsfors kommun.

Petra Andersin
Kommunstyrelsens ordförande
Robertsfors kommun

Lars Tängdén
Kommunstyrelsens vice ordförande
Robertsfors kommun

(Du kan läsa mer om bussturerna på denna sida.)