Stängning av matservering i Bygdeå

i Category: Nyheter | 1 min läsning

På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade Robertsfors kommunstyrelse att upphöra med lunchserveringen för äldre i Bygdeå.

Möjlighet för dem som är 75 år och äldre att äta gemensam lunch på vardagar har erbjudits i Ånäset, Robertsfors och i Bygdeå. I Bygdeå har dock intresset hos berörda medborgare minskat under de senaste fyra åren. Efter ett tillfälligt uppehåll i lunchserveringen med anledning av pandemin har det inte varit några matgäster i Bygdeå.

Sektorn har vidtagit aktiva åtgärder för att informera och motivera målgruppen att ta tillvara på möjligheten till gemensam lunch. Information finns tillgänglig på hemsidan. Annonsering har gjorts i Västerbottens Mellanbygd. Personligt brev har skickats i september 2022 till alla hushåll med personer som är 75 år och äldre i Bygdeå med information om denna möjlighet. Trots detta har intresset varit lågt.

Frågan om matserveringens upphörande har även diskuterats på det senaste pensionärsrådet. Där framkom inga invändningar, detta med anledning av det låga antalet personer som nyttjat möjligheten att äta i Bygdeå.

Då intresset och behovet av en lunchservering för äldre inte finns i Bygdeå beslutade kommunstyrelsen att stänga matserveringen i Bygdeå och att lokal för detta sägs upp. Matserveringen upphör från och med 1 oktober.

Det rådde politisk enighet om beslutet.
– Med anledning av det låga intresset för matserveringen för äldre i Bygdeå anser vi att det här är rätt beslut. Om behovet skulle återuppstå i framtiden får vi se över frågan och eventuell lokal igen, säger Petra Andersin (s), kommunstyrelsens ordförande och Lars Tängdén (c), vice ordförande.