Gul och orange vädervarning

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med ornage område över delar av Robertsfors kommun.

De närmsta dygnen är det busväder på gång i vårt område. SMHI har gått ut med två vädervarningar som berör Robertsfors kommun.

Gul vädervarning vind i kombination med snöfall

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för Vind i kombination med snöfall. Från sent fredag kväll tidvis ymnigt snöfall och samtidigt blåsigt. Det kan bland annat medföra problem i trafiken.

orange vädervarning vind i kombination med snöfall

En orange vädervarning Vind i kombination med snöfall ligger över delar av Västerbotten, bland annat över delar av Robertsfors kommun. Från natt till lördag ymnigt snöfall samtidigt som det blir blåsigt. Det kan bland annat leda till problem i trafiken.

Hur kan det påverka mig?
Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

När?
4 november kl. 01.00 – kl. 23.00
Var?
Delar av Västerbotten
Vad händer?
Fredag kväll drar ett snöfallsområde in söderifrån. Snöfallet blir sen ihållande och tidvis kraftigt. Samtidigt tilltar vinden och det blir blåsigt med friska eller på många håll hårda ostliga eller nordostliga byvindar. Totalt väntas 15-30 cm snö. Lördag kväll avtar vinden. Natt mot söndag avtar även snöfallet i intensitet och samtidigt väntas då allt mer regninslag.

SMHI:s kommentar
I de mest kustnära delarna av varningen är det svårbedömt hur mycket av nederbörden som faller i form av regn respektive snö.

Klicka här för att läsa SMHI:s alla vädervarningar: