Dörrknackning mot våld i nära relationer

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Trädörr med svart dörrkläpp

Måndag den 20 november kommer personer som arbetar brottsförebyggande på Robertsfors kommun att tillsammans med polisen knacka dörr hos medborgare runt om i Robertsfors.

Dörrknackningen är en del av arbetet med att synliggöra våld i nära relationer och förhoppningen är att få fler personer att kontakta polisen eller socialtjänsten vid misstanke om att någon far illa i hemmet.

Dörrknackningen kommer att ske på kvällen måndagen den 20 november mellan klockan 18:00–20:00. Det kommer att delas ut material med information om hur det går till att komma i kontakt med polis, socialtjänst och andra samhällsaktörer som kan finnas till stöd för både offer och förövare.

Våld i nära relation är tyvärr vanligt och det finns ett stort mörkertal då många av dessa brott inte anmäls. Det åsamkar många människor lidande och många barn blir vittnen till våld i hemmet. Därför är brott som begås i nära relationer ett prioriterat område i samverkan och just att minska mörkertalen och öka anmälningsbenägenheten är ett av Robertsfors kommuns och polisens gemensamma medborgarlöften.

– Vi vill att de som hör, ser eller misstänker att någon i dennes närhet far illa kontaktar polisen eller socialtjänsten. Vi vill motverka att människor utsätts för våld i hemmet och att barn som lever i dessa hem ska slippa bevittna våld. Vi vill att fler, både offer och förövare, ska få hjälp snabbare, säger Erika Hjelte, brottsförebyggande samordnare på Robertsfors kommun.