Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Barn & Utbildning

Under Barn- och utbildningssektorn ligger kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux och uppdragsutbildning.

Populära undersidor

LäsårsdataGrundskolorFörskolor och fritidshemManual SchoolSoftVuxenutbildning - Lärcentrum