Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum som är till för att öka föräldrars möjligheter att få information och möjlighet till samråd i frågor viktig för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum, där förskolechef/rektor får tillfälle att ta del av föräldrars synpunkter på verksamheten i förskolan/skolan.

I Robertsfors kommun finns nedanstående föräldraråd:

Föräldraråd    Antal
Bygdeå F-6 En förälder/årskurs 7
Förskolan Fyrklövern En förälder/avdelning 4
Djäkneboda F-3 och förskolan Tallkotten En förälder/årskurs/avdelning 5
Förskolorna Apotekaren, Åkerbäret och Dungen En förälder/avdelning 3
Förskolorna Lilleberget och Skogsgläntan En förälder/avdelning 6
Jenningsskolan F-3 En förälder/årskurs 4
Nybyskolan F-6 En förälder/årskurs 7
Tundalsskolan årskurs 4-9 Två föräldrar/årskurs 12
Åkullsjön F-3 och förskolan Lillebo En förälder/årskurs/avdelning 5
 • Alla representanter har en ersättare
 • Mandataperioden i skolans råd är 1 år och i förskolans råd 2 år
 • Förskolechef/rektor är sammankallande
 • Skolans råd träffas 3 gånger per läsår (oktober, januari och maj)
 • Förskolans råd träffas 2 ggr per läsår (oktober och mars)
 • Rådet är rådgivande och fattar inga beslut.
 • Kallelse till mötena går ut/anslås senast 2 veckor före mötesdatumet.
 • Riktlinjer, kallelser, minnesanteckningar och annan information ska läggas ut via Schoolsoft samt i pappersform på respektive enhets anslagstavla eller informationspärm märkt föräldrarådet.
 • Förskolechef/rektor är ansvarig för att dessa riktlinjer följs.

Rådet ska arbeta efter följande dagordningsmall:

 1. Datum och närvarande vid mötet
 2. Föregående protokoll
 3. Aktuellt på enheten och skolan/förskolan
 4. Kvalitetsarbetet
 5. Kompetensutveckling och utveckling av verksamheten
 6. Trygghet och trivselfrågor
 7. Organisation/ekonomi
 8. Övriga frågor