Regler förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om regler och avgifter inom förskola och annan pedagogisk omsorg

När ditt barn börjar förskolan

När ditt barn börjar i förskolan är det viktigt att du som förälder kommer ihåg att förskolebarn ofta kan bli sjuka. Det innebär att man som förälder måste vara förberedd på att vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att barnet inte ska smitta andra. Vid magsjuka bör eventuella syskon också hållas hemma, för att minimera smittspridning. Det är inte bara avsaknaden av t ex feber som avgör när barnet kan återvända, utan det beror också på barnets allmäntillstånd. Har barn haft en infektion behöver de återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag” på förskolan. Är man osäker på hur man bedömer barnets tillstånd kan man vända sig till BVC-sjuksköterska på familjecentral/vårdcentral.

Barnets tider

För att förskolan ska kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt krävs att du meddelar vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Tiderna registrerar du själv i Tempus.

Vilka har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg?

Barn mellan 1 och 5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetslös har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg.

Hemma med sjukt barn, kan övriga barn vara på förskola.
Ja, ni får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande, får ni lämna efter överenskommelse.

Vid arbete eller studier
Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg för sitt/sina barn i samma omfattning som man arbetar eller studerar inklusive restid.

Vid skiftarbete
Barnen har rätt till barnomsorg när föräldern sover efter skiftarbete. Som regel har man som rätt till 7-8 h vila. Individuella lösningar kan krävas och beslutas i samråd med rektor.

Vid permittering
Barn i förskolan har rätt att vistas 15 timmar per vecka. I övrigt har barnen till permitterad vårdnadshavare inte rätt till förskola. Om vårdnadshavare blir inkallad till arbete ordnas utökad tid inom en dag. Vårdnadshavare tar själv kontakt med förskolan och ändrar schemat samt informerar administratör på kommunen så att barnomsorgsavgiften bli justerad.

Föräldraledig 2 dagar och arbetar 3 dagar i veckan
Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete/studier under samma vecka. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på arbete/studier.

Vid sjukskrivning
Är ni sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga vistelsetid. Det vill säga hade barnet heltid innan sjukskrivningen, får de fortsätta ha det under din sjukskrivning och hade barnet deltid så fortsätter det så.

Det som kan ge minskad vistelsetid under en sjukskrivning är om restiden minskar när vårdnadshavare inte arbetar och då ska vistelsetiden minskas motsvarande restidens minskning.

I vissa fall kan det även handla om en utökad tid under sjukskrivningen, detta i samråd med rektor.

Vid föräldraledighet, arbetslöshet eller graviditespenning
Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg till sitt/sina barn 15 timmar per vecka. Verksamheten beslutar hur timmarna fördelas över veckan. Om den tilldelade tiden inte nyttjas på grund av sjukdom, helgdag eller annat, kan den inte sparas till nästkommande dag/vecka. Platsen är avgiftsbelagd t o m höstterminen det år barnet fyller 3 år (se Allmän förskola).

Vid födsel av syskon
En månad efter födsel av syskon kan barnet behålla ordinarie förskoletider.  Därefter gäller 15 timmar i veckan. Avgiften kvarstår i de fall ordinarie tider nyttjas.  Vårdnadshavare kontaktar rektor på respektive enhet om detta är aktuellt.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen barnet fyller 3 år och är avgiftsfri upp till 525 timmar/år (=15 timmar/vecka). Allmän förskola följer skolans läsårstider och barnet har därmed inte rätt till plats under skolloven.

Frånvaro
All frånvaro ska anmälas till personal där barnet är placerat, antingen via telefon eller via Tempus. Om barnet är frånvarande och inte utnyttjar platsen enligt inlämnat schema, kan denna tid inte utnyttjas vid annat tillfälle. Under vårdnadshavares semester förutsätts att placerat barn inte har behov av barnomsorg. Akut sjuka eller infekterade barn tas inte emot i förskola eller familjedaghem.

Inskolning under sommaren

Inga inskolningar genomförs under perioden juni t o m mitten av augusti. Detta eftersom just din förskola kan vara stängd under sommarveckorna samt att det bästa för barnet är att hinna få lite kontinuitet och ”bli varm i kläderna” innan den första längre ledigheten från förskolan.

Sommarverksamhet

Under veckorna 28-31 finns gemensam sommaröppen förskola i kommunen vilket innebär att ditt barn kan få gå i en annan förskola än den ordinarie under denna period. Bemanningen under dessa veckor består av befintlig personal samt sommarvikarier. Endast vårdnadshavare som arbetar har rätt till omsorg under dessa veckor.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning beslutas i följande fall:

  • Platsen har erhållits på grund av uppenbart felaktiga uppgifter beträffande behovet av barnomsorg
  • Underlåtenhet att betala avgifterna
  • Om plats ej nyttjats på 3 (tre) månader

K-dagar i förskolan hösttermin 2023 och vårtermin 2024

  • 2023-08-17
  • 2023-09-25
  • 2024-01-08
  • 2024-06-14

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se