Robertsfors resursteam 0-6 år

Resursteamet 0-6 år är en enhet som arbetar med stöd till kommunens förskolor, annan pedagogisk verksamhet, samt förskoleklasser. Insatserna utförs i nära samarbete och dialog med pedagoger, arbetslag, förskolechefer och rektorer med det gemensamma målet att skapa goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Resursteamet består av specialpedagog och förskollärare. Vi har ett nära samarbete med Familjecentralen. Andra viktiga samarbetspartners är skolan, socialförvaltningen, barn- och ungdomshabiliteringen och logopedmottagningen. Resursteamet arbetar uteslutande på förskolans uppdrag. Således omfattas Resursteamet av samma regler gällande tystnadsplikt, lagar, regler och förordningar som förskolan och annan pedagogisk verksamhet omfattas av.

Ni är välkomna att kontakta oss direkt eller via ansvarig pedagog på förskolorna.

Kontaktperson

Specialpedagog

June Dahlqvist

0934-142 50

070-558 02 83

jkn@robertsfors.se

Förskollärare

Joesfin Pettersson

0934-142 90

070-246 81 62

jpn@robertsfors.se