Grundskolor

I kommunen finns fem grundskolor. All verksamhet i våra skolor bygger på ett ständigt lärande för alla, med en hög grad av ansvar och initiativtagande. Positivt tänkande där möjligheterna är fler än hindren leder till självförtroende och vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Delaktighet och öppenhet tillsammans med nyfikenhet och kreativitet utgör våra ledord.

Djäkneboda skola Förskoleklass- åk 3
Djäkneboda 70
915 97 Bygdeå
Tel 0934-143 21

Rektor: Anders Heldebro

Åkullsjöns skola Förskoleklass- åk 3
Skolvägen 4
915 92 Robertsfors
Tel 0934-143 06

Rektor: Per-Olof Nilsson

Jenningsskolan Förskoleklass- åk 3
Yttre Ringvägen 4
915 31 Robertsfors
Tel 0934-142 54

Rektor: Per-Olof Nilsson

Nybyskolan Förskoleklass -åk 6
Skolgatan 17
915 34 Ånäset
Tel 0934-142 53

Rektor: Anna-Maria Nilsson

Bygdeå skola Förskoleklass- åk 6
Kyrkvägen 5
915 98 Bygdeå
Tel 0934-143 12 lågstadiet
Tel 0934-143 13 mellanstadiet

Rektor: Anders Heldebro

Tundalsskolan åk 4- åk 9
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 12 (expedition) 

Rektor (4-6): Anna-Maria Nilsson
Rektor (7-9): Anna-Lena Göttfert

SchoolsSoft används för kommunikation och dokumentation mellan lärare, elever och föräldrar i kommunens alla skolor. Inloggning hittar ni här.

Du kan läsa mer om respektive skola genom att använda dig av undermenyn.

Kontaktperson

Rektor: Bygdeå F-6, Djäknebodaskola F-3
Anders Heldebro
Mobil: 070-667 7224
aho@robertsfors.se

Rektor: Tundalsskolan (7-9)
Anna-Lena Göttert
Telefon: 0934-141 64
Mobil: 070-294 67 32
agt@robertsfors.se

Rektor: Tundalsskolan (4-6), Nybyskolan

Anna-Maria Nilsson

0934-141 71

anni@robertsfors.se

Rektor: Jenningsskolan, Åkullsjöns skola

Per-Olof Nilsson

0934-142 54

070-855 15 48

per-olof.nilsson@robertsfors.se