Röd tegelbyggnad med blommande trädgård och staket i förgrunden.

Åkullsjöns skola

 Åkullsjöns skola är en byaskola i B-form, det vill säga att barn från olika årskurser har lektioner tillsammans. Här går barn från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger 2,2 mil från Robertsfors och 1,5 mil från Bygdsiljum (Skellefteå kommun).

Skolan rymmer förutom klassrum, matsal (mat lagas på plats), gymnastiksal, bibliotek och pysselverkstad. Fritids och dagbarnvårdare finns också i skolans lokaler. Här finns ett nära samarbete mellan alla i huset; skol- och fritidspersonal och dagbarnvårdare.

Skolans naturnära läge innebär att barnen kan upptäcka och lära mer om och i naturen. Alldeles intill skolbyggnaden finns elljusspår och hockeyrink. Inom nära gångavstånd finns pulkbacke och grillringar som nyttjas flitigt vintertid. Under den snöfria delen av året kan bmx-banan och fotbollsplanen i närheten användas för rörelse och lek. Även två sjöar, Åkullsjön och Långsjön, ligger inom gångavstånd från skolan, dit det görs utflykter för bad, fiske samt uppgifter inom skolämnen.

Skolgården bjuder också in till lek och rörelserikedom med sin fina lekpark, stora lekytor och snöhögar vintertid. På skolgården finns även en trädgård med bärbuskar, äppelträd, örter och mycket mer. På våren får barnen sätta potatis som sedan äts till hösten. Här äter och tillagar personal och barnen det de kan ta hand om från trädgården.

Välkomna till Åkullsjöns skola!

Lärare står vid vit tavla, elever med ryggarna mot kameran vid skolbänkar.
Ett av klassrummen i Åkullsjöns skola.
Trädgård med grus, äppelträd och pallkragar.
Trädgården används för odling och här tas det som odlas om hand och serveras under hösten.
Kaåårum, korridor med vimplar i tajettaket.
Korridoren vid dagbarnvårdarnas dörr.
Barn går uppför en pulkabacke dragandes på åkmadrasser.
Inom gångavstånd från skolan finns en pulkabacke med belysning.
Barn åker skidor på led.
Elljusspåret bakom skolan används såväl på idrottslektioner och på raster.
I den ljusa gymnastiksalen finns plats för lek.
Brygga med barn. Stilla sjö med skog runt.
Inom gångavstånd finns två sjöar att göra utflykter till.
På skolgården finns en grillring.

Kontaktperson

Åkullsjöns skola Förskoleklass- åk 3
Skolvägen 4
915 92 Robertsfors
Tel 0934-143 06