Byta skola/In-ut flyttning av elev

Vill du söka till annan skola än den närmast hemmet (annan kommunal eller fristående skola) ska du fylla i en ansökan om byte av skola. Ansökan inför nytt läsår ska ske senast 1 mars. Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola, har eleverna som bor inom närområdet företräde.

Här hittar du tjänsten eller kontakta barn- och utbildningskontoret, tel 14 004. Detta gäller ang. skolskjuts vid byte av skola.

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se