Byta skola/In-ut flyttning av elev

Vill du söka till annan skola än den närmast hemmet (annan kommunal eller fristående skola) ska du fylla i en ansökan om byte av skola. Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola, har eleverna som bor inom närområdet företräde.

Här finns den digitala ansökningsblanketten. Här kan du läsa mer om vad som gäller skolskjutsar vid byte av skola. 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

0934-140 04