Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kontaktuppgifter Tundalsskolan

Adress

Tundalsskolan
Skolgatan 6
915 81 ROBERTSFORS
Tel: 0934-142 12 (Tundalsskolans expedition), 0934-140 00 (Robertsfors kommuns växel)

Sjukanmälan

Sjukanmälan elev:
Anmäl via Schoolsoft eller ring 0934-142 12

Sjukanmälan personal samt vård av sjukt barn:
Lärare och assistenter vid Tundalsskolan och Åkullsjöns skola sjukanmäler sig till Britt-Inger Vängbo.

Telefontid 06.00-21.00
Arbetstelefon 0934-142 12
Mobil 070-6941096

Kom ihåg att:

  • Friskanmäla dig!
  • Lämna in “försäkran för sjuklön”!
  • Vid vård av sjukt barn, anmäl även till försäkringskassan!

Kontaktlista

Arbetsrum Telefonnummer
Rektor 4-6 0934-141 71, 076-126 90 57
Rektor 7-9 0934-141 64, 070-294 67 32
Vaktmästare 0934-141 53
Städ 0934-141 59
Kök 0934-141 51
Personalrum F-3 0934-141 54
Arbetsrum 4-6 0934-141 73
Kurator 0934-141 62, 070-246 81 63
SYV 0934-141 66
Skolsköterska 0934-141 69, 070-667 74 36
NO-arbetsrum (7-9) 0934-141 48
SO-arbetsrum (7-9) 0934-140 59
Språkarbetsrum 1 (7-9) 0934-140 69
Språkarbetsrum 2 (7-9) 0934-141 65