Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Gymnasiesamverkan och IKE

För att underlätta samarbetet mellan Robertsfors och kommuner i länet och resten av landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Länk till region Västerbottens hemsida om gymnasiesamverkan www.regionvasterbotten.se/gymnasiesamverkan
Länk till Gymnasieantagningen för Västerbottens län www.gymnasieantagningen.nu

Rapportering om gymnasiestudier för Robertsfors kommuns elever

Robertsfors har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE

Faktureringsadress: Robertsfors kommun 915 81 Robertsfors

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se