illustration med hjärta i linje som övergår till pulsstreck. Texten yrkesutbildning vård och omsorg

Yrkesutbildning Vård och omsorg – stöd i svenska

Vård och omsorgsutbildning med stöd i yrkessvenska på Lärcentrum

Vård- och omsorg är en utbildning för dig som trivs att arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Det är ett stort behov av människor som kan arbeta inom vården och det kommer att bli ännu större framöver.

Upplägg och studietid

Utbildningen bedrivs på heltid och pågår under fyra terminer (2 år) och kurser inom vårdområdet studeras samtidigt med stöd i svenska som andra språk. Undervisningen kommer att vara på plats på Lärcentrum i kombination med fjärrundervisning i vårdkurserna samt två dagar/vecka stöd i svenska samt handledning i vårdkurserna. Du får betyg både i vårdkurser och svenska som andra språk. Det ingår även arbetsplatsförlagd undervisning under perioder (APL). Du kommer att använda en lärplattform som utbildningsanordnaren tillhandahåller.

Studiestart

2022-04-20

Egna kostnader i utbildningen

En del litteratur som ingår i utbildningen ligger i utbildningsanordnarens lärplattform som e-läromedel men en del bekostas av eleven. Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator både för hemstudier och i klassrummet. Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

Du behöver ha kunskaper i svenska språket för att klara att läsa kurser som ligger på gymnasienivå. En individuell bedömning görs för varje elev. Du behöver också ha goda kunskaper i datoranvändning. För behörighet till vuxenutbildningen gäller att du ska ha fyllt 20 år under 2021 eller har en gymnasieexamen, slutbetyg eller studiebevis.

Kurser inom utbildningen

Anatomi och fysiologi, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Social omsorg samt Vård och omsorg specialisering. Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap ingår också som kurser i yrkespaketet.

VOC-diplom

Diplom utfärdas efter avklarad utbildning enligt reglerna för Vård och omsorgscollege.

Sista ansökningsdag                  2022-04-11

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Administratör

Anna Pålskog
Tel 0934-141 72
anna.palskog@robertsfors.se

Rektor Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledare

Monica Lindgren

0934-141 77

070-233 45 85

monica.lindgren@robertsfors.se