illustration av hjärta och stetoskop mot blå bakgrund

Yrkesutbildning Vård och omsorg

Vård- och omsorg är en utbildning för dig som trivs att arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Det är ett stort behov av människor som kan arbeta inom vården och det kommer att bli ännu större framöver.

Upplägg och studietid

Utbildningen kan genomföras med ett individuellt upplägg, studerar du med 100% studietakt så innebär det ca 1,5 år. Det ingår även Arbetsplatsförlagd undervisning (APL).

Beroende på dina tidigare yrkeserfarenheter från vården kan din studietid kortas ner med hjälp av validering.

Egna kostnader i utbildningen

Nästan all litteratur tillhandahålls via utbildningsanordnarens lärplattform. Du måste ha tillgång till egen bärbar dator för genomförande av hemstudierna och den kan även behövas i klassrummet. Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket då utbildningen ligger på gymnasienivå. För behörighet till vuxenutbildningen gäller att man fyllt 20 år vid start i januari eller att man har en gymnasieexamen eller studiebevis.

Kursplan
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Vård och omsorg vid demenssjukvård
Äldres hälsa och livskvalitet

Det ingår även en fördjupningskurs på 200 gymnasiepoäng och branschen kräver godkänt betyg i Svenska1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1.

Kursstart: Ingen planerad ny kursstart (utbildning pågår)
Studietakt: 100% eller 50%
Sista ansökningsdag: 25 november (ladda ner ansökningsblankett nedan)

Kontaktperson

Rektor samt studie- och yrkesvägledare

Monica Lindgren

0934-141 77

070-233 45 85

monica.lindgren@robertsfors.se