Elevstatistik

Elevstatistiken grundar sig på aktuell befolkningsstatistik den 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Dokument Ev. Kommentar  
Grundskolan Vt-20    
Grundskolan Ht-19    
Grundskolan Vt-19    
Grundskolan Ht-18    
Grundskolan Vt-18    
Grundskolan Ht-17    
Grundskolan Vt-17    
Elevstatistik Ht-16    
Elevstatistik Vt-16    
Elevstatistik Ht-15    
Elevstatistik Vt-15    
Elevstatistik ht-14    
Elevstatistik vt-14    
Elevstatistik_vt-13    
Elevstatistik ht-12    
Elevstatistik vt-12    
Elevstatistik ht-11    
Elevstatistik vt-11    
Elevstatistik ht-10    
Elevstatistik vt-10    
Elevstatistik_ht-09    
Elevstatistik vt-09    
Elevstatistik ht-08 I elevstatistiken för ht -08 har viktiga förändringar skett. Elever från Djäkneboda som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Sävar. Dessa elever räknas fortsättningsvis in i Tundalsskolans statistik. Elever från Botsmark som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Robertsfors, de räknas inte längre med i vår statistik på Tundalsskolan.  
Elevstatistik_vt-08 Från och vt-08 togs förskoleklassen med i statistiken. Förskoleklassen betecknas med F i tabellen.  
Elevstatistik_ht-07    
Elevstatistik_vt-07    

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se