Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Elevstatistik

Elevstatistiken grundar sig på aktuell befolkningsstatistik den 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Dokument Ev. Kommentar  
Grundskolan Vt-20    
Grundskolan Ht-19    
Grundskolan Vt-19    
Grundskolan Ht-18    
Grundskolan Vt-18    
Grundskolan Ht-17    
Grundskolan Vt-17    
Elevstatistik Ht-16    
Elevstatistik Vt-16    
Elevstatistik Ht-15    
Elevstatistik Vt-15    
Elevstatistik ht-14    
Elevstatistik vt-14    
Elevstatistik_vt-13    
Elevstatistik ht-12    
Elevstatistik vt-12    
Elevstatistik ht-11    
Elevstatistik vt-11    
Elevstatistik ht-10    
Elevstatistik vt-10    
Elevstatistik_ht-09    
Elevstatistik vt-09    
Elevstatistik ht-08 I elevstatistiken för ht -08 har viktiga förändringar skett. Elever från Djäkneboda som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Sävar. Dessa elever räknas fortsättningsvis in i Tundalsskolans statistik. Elever från Botsmark som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Robertsfors, de räknas inte längre med i vår statistik på Tundalsskolan.  
Elevstatistik_vt-08 Från och vt-08 togs förskoleklassen med i statistiken. Förskoleklassen betecknas med F i tabellen.  
Elevstatistik_ht-07    
Elevstatistik_vt-07    

 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se