Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Klagomål

Dina synpunkter och klagomål är viktiga. Det kan bidra till att förändra och förbättra kvalitén kring den vård och kontakt med eleverna som skolsköterskorna och kuratorerna möter.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt barns skolsköterska/ kurator. Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt så kan du ta kontakt med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska alt. fylla i en klagomålshantering blankett. Vid ifyllande av blankett blir ärendet en allmän handling.

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

070-66 77 436

labr@robertsfors.se