Klagomål

Dina synpunkter och klagomål är viktiga. Det kan bidra till att förändra och förbättra kvalitén kring den vård och kontakt med eleverna som skolsköterskorna och kuratorerna möter.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt barns skolsköterska/ kurator. Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt så kan du ta kontakt med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska alt. fylla i en klagomålshantering blankett. Vid ifyllande av blankett blir ärendet en allmän handling.

Kontaktperson