Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller upphandlade fordon.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansök alltid i god tid! Räkna med att handläggningstiden kan vara upp till 15 arbetsdagar.
Är du nyinflyttad i Robertsfors kommun eller om ditt barn ska börja förskoleklass och har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler, behöver du göra en ansökan om skolskjuts till kommunen. Använd ”Ansökningsblankett skolskjuts”.

Vid särskilda skäl (till exempel funktionsnedsättning, trafikförhållanden, eller annan särskild omständighet) gör du en ansökan med blanketten ”Ansökan skolskjuts särskilda skäl”.

Vid val av annan skola använder du e-tjänsten: ”Skolskjuts växelvis boende/annan skola”.

Läs mer om skolskjutsregler här.

Val av skola

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu (extern-länk). Använd gärna Länstrafikens trafikinformation via sms (extern-länk) för att ta del av eventuella störningar i trafiken.

 

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se