Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller upphandlade fordon.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansök alltid i god tid! Räkna med att handläggningstiden kan vara upp till 15 arbetsdagar.
Är du nyinflyttad i Robertsfors kommun eller om ditt barn ska börja förskoleklass och har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler, behöver du göra en ansökan om skolskjuts till kommunen.

Du kan även ansöka om skolskjuts med anledning av särskilda skäl (till exempel funktionsnedsättning, trafikförhållanden, eller annan särskild omständighet). Du kan även ansöka om skolskjuts  vid val av annan skola eller växelvis boende.

Vid alla typer av skolskjutsansökningar använder du e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. Om du inte kan använda e-tjänst, till exempel på grund av att du saknar BankID, kan du kontakta skolskjutshandläggaren för att få en pappersblankett hemskickad.

Läs mer om skolskjutsregler här.

Val av skola

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu (extern-länk)

 

Kontaktperson

Telefontid: måndag-torsdag: 10:00-11:00

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se