Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som växelvis bor på två olika adresser inom kommunen har rätt till skolskjuts, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

För att en elev ska få skolskjuts vid växelvis boende krävs det att eleven bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se