Skolskjutsregler

Elev i förskoleklass och grundskola är berättigad till skolskjuts enligt följande:

  • Elev i förskoleklass minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 1-3 minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 4-6 minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 7-9 minst 3 km väg till skolan
  • Elev gymnasiesärskola minst 3 km väg till skolan

Elev är berättigad till skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen, om avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats för skolbuss eller skolbil är:

  • Elev i förskoleklass – minst 2 km
  • Elev åk 1-3 minst 2 km
  • Elev åk 4-6 minst 2 km
  • Elev åk 7-9 minst 3 km
  • Elev gymnasiesärskola minst 3 km

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se