Skolskjutsregler

Elev är berättigad till skolskjuts enligt följande:

 • Elev i anpassad grundskola 1-6 minst 2 km väg till skolan
 • Elev i förskoleklass minst 2 km väg till skolan
 • Elev åk 1-3 minst 2 km väg till skolan
 • Elev åk 4-6 minst 2 km väg till skolan
 • Elev i anpassad grundskola 7-9 minst 3 km
 • Elev åk 7-9 minst 3 km väg till skolan

Elev är berättigad till skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen, om avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats för skolbuss eller skolbil är:

 • Elev i förskoleklass minst 2 km
 • Elev i anpassad grundskola 1-6 minst 2 km
 • Elev åk 1-3 minst 2 km
 • Elev åk 4-6 minst 2 km
 • Elev åk 7-9 minst 3 km
 • Elev i anpassad grundskola 7-9 minst 3 km
 • Elev i anpassad gymnasieskola minst 3 km

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se