Reseersättning vid val av annan skola inom kommunen

Val av skola -bidraget gäller enbart inom kommunens skolor.

Månadsersättningen avser resa tur och retur varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven inte dagligen åker till och från skolan. (Skjuts till/från fritidshem är vårdnadshavares ansvar).

Reseersättningen för skolsjuts följer Länstrafikens prislista för biljettpriser.

Med detta tar också vårdnadshavare på sig det fulla ansvaret att själva ordna skolskjuts för sina barn.

Ansökan om reseersättning ska ha inkommit senast sista September för vårterminen alternativt sista Maj för ansökan för höstterminen. För att ersättning ska betalas ut för en hel termin.

Ansökan sker inför varje termin.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se