Resetillägg för gymnasieelever

Resetillägg utgår i form av bussbiljett  och kontantersättning. Regler för ansökan om resetillägg  gymnasieelever finner du här. Busskort ansöker ni om via er gymnasieskola.

För att elev skall vara berättigad till busskort gäller:

Ansökan om busskort gäller för hela gymnasieutbildningen.

  • att eleven ej har fyllt 20 år – resetillägg utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år
  • att utbildningen är på heltid och kursens längd omfattar minst 8 veckor – att avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, gång och cykelvägar ska beaktas

Resetillägg utgår normalt som bussbiljett. Busskort ansöker ni om via er gymnasieskola.

Kontant ersättning utgår i följande fall:

Ansökan om kontant ersättning görs för varje läsår

  • när kollektivtrafik saknas helt är ersättningen maximerad till månadsbiljettpriset som följer länstrafikens taxa (för km-avstånd 16-22 km).
  • elev som har ett gångavstånd längre än 4 km/enkel väg till hållplats för kollektiv trafiklinje.

Ersättning:

Läsåret 2020/2021

4 – 8 km

460:-/månad *

8 km och längre

670:-/ månad *

* Månadsersättningen avser resa t o r varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven endast ska ersättas för en resa per dag eller vissa veckodagar

Du som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela skolan detta, gäller även vid avbrutna studier. Du blir återbetalningsskyldig om du använder busskortet eller tar emot bidrag som du ej är berättigad till.

Enligt  barn och utbildningsnämnden § 25 930311 uppräknas ersättningen efter länstrafikens aktuella taxa.

Vid frågor- kontakta barn- och utbildningskontoret tel 0934-140 04