Återvinningsstationer

På en återvinningsstation, ÅVS, kan du lämna förpackningar av papper, metall, hård-och mjukplast, färgat/ofärgat glas. Alla återvinningsstationer är obemannade och öppna dygnet runt. Det finns även en återvinningsstation för tidningar på Fagerliden. För återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer finns på följande ställen:

  • Robertsfors,bakom KONSUM
  • Överklinten, ca 300 meter ner efter vägen mot Ytterklinten
  • Åkullsjön
  • Ånäset, vid industriområdet
  • Bygdeå, vägen mot fotbollsplan

Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR. En förpackning är det som finns till för att omsluta, innehålla, skydda,leverera och hantera en vara.

När den inte längre behövs ska den rengöras och tryckas ihop för att sedan lämnas på någon av våra ÅVS. Förpackningar som består av flera material separeras eller sorteras efter det huvusakliga materialslaget.

I priset för varje förpackad vara ingår en avgift som bekostar insamling och återvinning av förpackningen.

Vem ansvarar för städningen på återvinningsstationerna?

Årligen inkommer samtal gällande nedskräpningar på dessa stationer, kommunen har ingenting med FTI:s städrutiner att göra utan dessa frågor ska vändas direkt till dem. Vi vill såklart att återvinningsstationerna ska bidra till ett gott intryck i vår kommun och informerar om vart dessa frågor ska vändas. På deras hemsida www.ftiab.se kan man gå in både för att göra en felanmälan gällande att stationen behöver tömmas eller att stationen behöver städas. Har ingenting hänt trots att FTI har meddelat att ärendet är åtgärdat kan man vända sig till samhällsbyggnadskontoret/miljö, miljokontoret@robertsfors.se.

Vill du lämna BATTERIER ska du söka upp en batteriholk, dessa finns utplacerade vid affärer och bensinstationer i samhällena.

Exempel på vad som EJ ska kastas på ÅVS

  • Stekpannor
  • Glödlampor
  • Drickglas, porslin mm

Dessa produkter lämnar ni på Åtvervinningscentralen, Fagerliden.