Taxa slam 2020-03-01

Brunn 0-4 m3  1 260 kr
Brunn 4-9 m31 733 kr
Brunn > 9 m32 415 kr
Fosforfilter3150 kr
Framkörningsavgift, tömning ej skett pga ex nekad tömning, ej framkomlighet735 kr
  
Tillägg tungt lock & slang 
Tungt lock som kräver två personal som lyfter  400 kr
Slang 21-35 meter  250 kr
Slang 36-50 meter  375 kr
Slang >51 meter1 000 kr
 Tilläggsavgift Budning 
Traktortömning, endast om vägen ej klarar bilens vikt1 000 kr
Beställning senast kl 14:00 
Budning inom 8 dygn  500 kr
Budning inom 1 dygn  850 kr
Budning akut vardag1 250 kr
Budning akut helgdag2 500 kr
  
Tidsbokat deltagande vid tömning200 kr
  
  
Latrintunna (inlämning reningsverk Bygdeå, Robertsfors, Ånäset   100 kr
Hämtning vid fastighet tillägg per tunna   300 kr
Säck oavsett materiel får ej förekomma i latrintunna, avgift debiteras i efterhand   200 kr

Spolning avlopp

TidpunktKostnad
Vardagar 07-161 625 kr / tim
Övrig tid2 125 kr / tim

Alla avgifter inkl moms.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se