Källsortering

Alla som källsorterar bidrar till en bättre miljö. Det finns återvinningsstationer på fem orter i kommunen. Grovavfall och farligt avfall lämnas till återvinningscentralen Fagerliden som ligger strax utanför Robertsfors.

Uppräknat avfall sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsstationer som kommunen eller producenterna hänvisar till:

  • Tidningar, journaler, kataloger
  • Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

LÅGENERGILAMPOR innehåller kvicksilver och SKA hanteras som farligt avfall och lämnas till ÅVC Fagerliden