Matavfall

För att bidra till att matavfall bättre tas om hand som en resurs har regeringen beslutat att alla kommuner ska erbjuda system för separat insamling av hushållens matavfall senast år 2021. I början av 2020 påbörjades omställningen i Robertsfors kommun.

Nu tar vi hand om jorden!

Matavfallet ger oss biogas som bränsle och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i en separat påse och lämna i rätt sopkärl.

Omställningen till att ta hand om hushållens matavfall har gjorts i samverkan med övriga kommunerna i Umeåregionen.

Matavfallet hämtas med samma sopbil som tidigare, men kommer att läggas i ett särskilt fack, för att sedan i Skellefteå rötas ner till biogas. Nedan kan du bland annat hitta var du kan hämta de bruna påsarna, matavfallspåsarna.

Kontaktperson

Avfall
Robertsfors kommun
0934-14000
avfall@robertsfors.se