Plockanalys

2020 genomfördes plockanalys av hushållsavfall i Robertsfors kommun. I vår kommun togs två prov: tätort och landsbygd. Analysen gjordes på restavfall och matavfall.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se