Sophämtning

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. I Robertsfors kommun startar insamlingen 1 mars 2020.

Matavfallet läggs i särskild papperspåse som tillhandahålls av kommunen. Påsen placeras i det bruna matavfallskärlet.

Ställ kärlen bredvid varandra med ca 70 cm mellanrum, locköppningen skall vara ut mot vägen. Sidlastande tvåfacksbil  tömmer båda kärlen,  matavfall och restavfall hamnar i separata fack.Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas.

Bilarna kör tvåskift så kärlen skall ställas ut kvällen före tömningsdag, tömning sker mellan 06:00-22:00.

Är inte kärlen tömda?  Något kan ha inträffat så att turen blivit försenad, låt kärlet stå kvar tills felet är åtgärdat.

Frågor kan mejlas till avfall@robertsfors.se

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se