Information Fritidshus

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.
Utsortering av matavfall gäller även för fritidshus, hämtning sker vecka 20-vecka 42