Bostäder och tomter

Här finner du information som rör bostäder och boendemiljö. Du kanske behöver få din bostad anpassad efter dina behov? Eller letar du kanske efter bostad inom Robertsfors kommun. Här finner du information om vem du då kan vända dig till och vart du kan leta.

Du kan också läsa om problem som kan uppstå med din boendemiljö. Vi har information om radon, ventilation, störande lukter, buller, fukt och mögel.

Söker du information om en fastighet kan du vända dig till oss för att få upplysningar om fastighetsbeteckning, adress, areal, ägare, taxeringsvärde m.m

Om du söker bostad kan du vända dig direkt till fastighetsägarna. Robertsfors Bostäder är en av dem.

Om du vill ha information om bygglov eller andra byggrelaterade ämnen ska du istället besöka vår sida Bygglov & Tillstånd.

Boken Våra kulturmiljöer, program för kulturmiljövård i Robertsfors Kommun.

Kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt i kommunen. Programmet för kulturmiljövård grundar sig på olika inventeringar. Boken finns att köpa i receptionen, kommunhuset Robertsfors för 50 kr.