Bostäder och tomter

Här finner du information som rör bostäder och boendemiljö. Du kanske letar efter bostad inom Robertsfors kommun eller söker information om problem som kan uppstå med din boendemiljö. Här hittar du också information om bostadsanpassning.

Om du vill ha information om bygglov eller andra byggrelaterade ämnen ska du istället besöka vår sida Bygglov och tillstånd. Söker du information om mark för flerbostadsbygge så hittar du det här: Mark för flerbostadsområden.