Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Störande lukter

Vanliga orsaker till luktproblem kan vara stängda friskluftsventiler, otäta ventilationskanaler, otätheter i huset, fukt- och mögelskador eller uttorkat vattenlås. Om du bor i ett i flerfamiljshus och anser att du ofta eller under längre tid störs av lukter i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren för att få hjälp. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörning som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om lukterna orsakas av någon verksamhet som till exempel en restaurang bör du i första hand kontakta verksamheten och påtala problemen. Får du inte hjälp kan du vända dig till miljökontoret.