Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bidrag för återställning

Fastighetsägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan ansöka om bidrag för återställning i eller utanför lägenheten. Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyreshus som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut.

Bostadsrättsföreningar/ägarlägenhetsfastighet

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen, utanför bostadsrättslägenhet, gäller även ägarlägenhetsfastighet.

Den som äger sin bostad kan inte få bidrag för återställning.

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

  • Återställningsbidraget gäller från och med januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.
  • Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
  • Svårigheter att hyra ut den anpassade lägenheten. Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick. Kommunen har haft möjlighet att undersöka om någon person med funktionsnedsättning har haft behov av den anpassade lägenheten, men har inte lyckats.
  • Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se