Hyreslägenheter

Du som vill hyra en lägenhet i Robertsfors kommun kan antingen registrera dig hos Robertsfors Bostäder eller kontakta en privat aktör.

Robertsfors Bostäder (RoBo) är en allmännyttig bostadsstiftelse. Robertsfors Bostäder har fastigheter i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. Du hittar mer information under “Länkar”.