MåBraByn i Sikeå Hamn

Särskilda riktlinjer för bebyggelse i MåBraByn

 • Huvudbyggnad samt komplementbyggnader om max 240 m byggarea
 • Bostadshus högst två våningar med källare, högsta bygghöjd 7m
 • Komplementbyggnadens högsta bygghöjd 4,5 m
 • Enhetlig bebyggelse
 • Fasad av trä och sadeltak
 • Endast miljövänliga färger in- och utvändigt
 • Miljövänliga material med inga eller låga emissioner
 • Energikloka lösningar och välisolerade hus, endast förnyelsebar energi
 • Energiförbrukning under 60 kwh/m och år (exklusive hushållsel)
 • Kretsloppsanpassade avloppslösningar som löses individuellt
 • Endast för permanentboende

Bygger du här så får du köpa tomten för 1 krona!

 

 

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschef

Torsten Lindqvist

0934-141 04

torsten.lindqvist@robertsfors.se