Avgifter

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Storleken på åtgärden, prisbasbelopp och hur komplex handläggningen förväntas vara kan nämnas som några faktorer. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Lina Hedlund

0934-141 05

lina.hedlund@robertsfors.se