Gnejsen

Industriområde norr om norra E4:a-infarten till Ånäset. Fastigheten ligger intill Graniten.

FLygfoto med markerat område som är Gnejsen.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se