Rågen

Alldeles intill E4 vid södra infarten till Ånäset ligger fastigheten Nybyn 4:63. Området är avsett för småindustri utan omgivningspåverkan och/eller handel, service etc.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se