Bygdeå Kykobord 1.1, Prästberget

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort. Området saknar i dag detaljplan och förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se