Robertsfors Topasen m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett eller flera flerbostadshus samt för vård med tillhörande parkeringar. Byggnaderna inom planområdet får vara mellan två och fyra våningar.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se