Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Antagandehandlingar Gumboda 33:1

Antagandehandlingar har tagits fram för detaljplan del av Gumboda 33:1 och beslut om antagande av detaljplanen kommer tas på kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2021

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Lina Hedlund

0934-141 05

lina.hedlund@robertsfors.se